Celá

#texty_ludove, #duet, #sex, #vzťah

prečo sa milá moja nechávaš toľko prosiť
veď to nie je zločin dať sa celá
lebo aj na cibuli čo ti vždy oči rosí
sukienok je veľa veľa veľa

prečo ti milá moja nestačí prosieb desať
veď to nie je zločin dať sa celá
lebo aj na rebríku opretom o nebesá
šteblíkov je veľa veľa veľa

prečo si milá moja v tomto tak tvrdohlavá
veď to nie je zločin dať sa celá
lebo aj na odpoveď či som ti ja tá pravá
otázok je veľa veľa veľa

prečo mám milá moja kradnúť (si) ťa ako straka
(veď) dievčeniec je veľa veľa veľa
lebo len pri mne ty (raz) od šťastia budeš plakať
keď sa ti dám celá celá celá

to si celá ty to som celá ja
nechceš ísť (nechcem ísť) skratkami do raja (spievajú spolu?)
to som celá ja to si celá ty
nič na mňa (nič na teba) neplatí (spievajú spolu?)

© Peter Šrank. Tento text (ani žiadna jeho časť) nie je na voľné použitie, treba sa dohodnúť s autorom. Viac je tu https://petersrank.sk/texty-podmienky-pouzitia/