Nešikovný kováč

#texty_pre_deti, #kovac, #humor, #vek_06-10

započul kováč škvrkot v brušku
zabudol mať vždy dobrú mušku
trafil prvý prst a skríkol jaj
nože stará náplasť daj

pri uchu čuje bzukot dáky
kladivom kreslí háky-báky.
trafil druhý prst a skríkol jaj
nože stará náplasť daj

nasadil čierne okuliare
špinavé ako okno staré
trafil tretí prst a skríkol jaj
nože stará náplasť daj

tešil sa že mu končí smena
tu zrazu zbledol ako stena
trafil štvrtý prst a skríkol jaj
nože stará náplasť daj

nalial si rýchlo dve pol deci
nespravil dobre v tejto veci
trafil piaty prst a skríkol jaj
nože stará náplasť daj

Kladivo šmaril kašle na to
prsty sú samá náplasť s vatou.
trafil do starej tá skríkla jaj
tak ti treba, si pozor daj!

© Peter Šrank. Tento text (ani žiadna jeho časť) nie je na voľné použitie, treba sa dohodnúť s autorom. Viac je tu https://petersrank.sk/texty-podmienky-pouzitia/